Munkatársak

Tanszékvezető

Név Telefonszám
Tóth Erika +36-1-372-2500/8386, 8792

Adminisztrátor

Név Telefonszám
Seregi Tímea +36-1-372-2500/8093

Oktatók

Név Telefonszám
Felföldi Tamás +36-1-372-2500/8384
Jáger Katalin +36-1-372-2500/8382
Kériné Borsodi Andrea +36-1-372-2500/8793
Makk Judit +36 1-372-2500/8382
Márialigeti Károly +36 1-372-2500/8791
Romsics Csaba +36-1-372-2500/8794
Vajna Balázs +36-1-372-2500/8387

Kutatók

Név Telefonszám
Jurecska Laura +36-1-372-2500/8383
Kéki Zsuzsa +36-1-372-2500/8386
Nagymáté Zsuzsanna +36-1-372-2500/8383
Szabó Attila +36-1-372-2500/8384

Doktoranduszok

Név Telefonszám
Csitári Bianka +36-1-372-2500/8384
Lange-Enyedi Nóra +36-1-372-2500/8382
Farkas Rózsa  
Gorkhmaz Abbaszade  
Márton Zsuzsanna +36-1-372-2500/8384
Marwene Toumi  
Megyes Melinda +36-1-372-2500/8793
Nagy Hajnalka +36-1-372-2500/8384
Tóth Fanni +36-1-372-2500/8383  

A Mikrobiológiai Tanszéken PhD fokozatot szerzett kollégák listája

Név Disszertáció címe Évszám Témavezető Doktori iskola Doktori.hu
Aszalós Júlia Margit Az Ojos del Salado vulkán környéki magashegyi vizes élőhelyek extremofil baktériumközösségei 2020 Kériné Borsodi Andrea ELTE Biológiai DI Link
Anda Dóra A Budai Termálkarszt víz és biofilm prokarióta közösségeinek sokfélesége összefüggésben a hipogén karsztosodással 2019 Kériné Borsodi Andrea, Makk Judit ELTE Biológiai DI Link
Szabó Attila Szikes tavak planktonikus baktériumközösségeinek összehasonlító genomikai elemzése a környezeti változók tükrében 2019 Felföldi Tamás, Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI Link
Szirányi Barbara Mária Energetikai célokra használt termálvizek befogadására szolgáló tározótavak mikrobiális diverzitása 2019 Kériné Borsodi Andrea ELTE Biológiai DI Link
Krett Gergely A Hévízi-tó különleges élőhelyi sajátságaihoz alkalmazkodott baktériumközösségek diverzitása 2018 Kériné Borsodi Andrea ELTE Biológiai DI Link
Nagymáté Zsuzsanna A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálata ivóvízelosztó rendszerekben 2018 Márialigeti Károly ELTE Környezettudományi DI  
Mészáros Éva Tetra- és triklóretén talajvíz-szennyezők lebontásában résztvevő anaerob mikrobaközösségek vizsgálata 2015 Márialigeti Károly ELTE Környezettudományi DI  
Miseta Roland A Harkányi Gyógyfürdő kénes karsztvíz-kút vizeiből származó baktériumközösségek filogenetikai diverzitása 2013 Kériné Borsodi Andrea ELTE Biológiai DI Link
Palatinszky Márton Mikrobaközösségek klónkönyvtár analízise során tapasztalható módszertani hibák elemzése, a preferenciális ligálás kísérletes vizsgálata 2012 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Felföldi Tamás Fotoautotróf pikoplankton közösségek diverzitásának molekuláris biológiai vizsgálata és a populációk szezonális dinamikájának felmérése 2011 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI Link
Vajna Balázs A baktérium közösségek változásának jellemzése molekuláris módszerekkel a laskagomba-alapanyag gyártása során: A T-RFLP adatfeldolgozás optimalizálása és alkalmazása 2011 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI Link
Nyírő Gábor Wolbachia pipientis baktériumok szimbiózisa gerinctelenekkel: Mikrobiális molekuláris taxonómiai vizsgálatok 2010 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Révész Sára Adalékanyagok hatása különböző szennyezőanyagok lebontására 2010 Márialigeti Károly SzIE Környezettudományi DI  
Sipos Rita Mikroba közösségek fajösszetétel-vizsgálata: a multitemplát PCR és a DGGE elemzése 2010 Márialigeti Károly ELTEBiológiai DI  
Szabó Gitta Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében 2010 Kériné Borsodi Andrea, Dévai György DE Juhász-Nagy Pál DI Link
Táncsics András Katekol dioxigenáz gének szerepének elemzése környezetszennyezések felszámolásában 2010 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Székely Anna J. Bakteriális diverzitás vizsgáló eljárások alkalmazása a szennyvíztisztítás mikrobiológiai kutatásában 2009 Márialigeti Károly ELTE TTK Biológiai Doktori Iskola  
Plutzer Judit Cryptosporidium and Giardia as Water Contaminant Pathogens in Hungary. 2008 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Rusznyák Anna Diverzitás vizsgálatok magyarországi szikes vizek nádasainak biofilm baktériumközösségein 2008 Kériné Borsodi Andrea ELTE Biológiai DI Link
Vladár Péter Velencei-tavi nádasállományok rizoszférájának anaerob Clostridium és szulfátredukáló baktériumközösségei 2008 Kériné Borsodi Andrea ELTE Biológiai DI Link
Teszárné Nagy Marianna Az Óhalászi-Holt-Tisza (Kiskörei-tározó) rétegzettségének hidroökológiai jelentősége 2006 Dévai György, Márialigeti Károly DE Juhász-Nagy Pál DI  
Vörös Judit A Bombina bombina és Bombina variegata morfológiai és genetikai vizsgálata Magyarországon, különös tekintettel filogeográfiájukra és a két faj által alkotott hibridzónákra 2006 Korsós Zoltán, Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Halbritter András Lápi növények rhizoszféra-baktériumközösségei, azok nitrogénkötő és oligonitrofil fajai 2005 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Reskóné Nagy Mária A Velencei-tó vizében és üledékében élő baktériumközösségek mennyiségi viszonyainak és aktivitásának összehasonlító vizsgálata 2005 Kériné Borsodi Andrea ELTE Biológiai DI  
Micsinai Adrienn Nádasállományok rizóma-asszociált és in-situ dekomponálódó nádrizómák felületi baktériumközösségeinek vizsgálata magyarországi szikes tavakból 2004 Kériné Borsodi Andrea ELTE Biológiai DI  
Sárvári Csilla Magyarországi AIDS-es betegek Mycobacterium fertőzéseinek mikrobiológiai diagnosztikája 2004 Szabó István László, Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Vargha Márta Atrazinbontó üledék- és talajbaktériumok genetikai és ökofiziológiai jellemzése 2004 Márialigeti Károly ELTE  Környezettudományi DI  
Nikolausz Marcell Molekuláris biodiverzitás elemzési módszerek a környezeti mikrobiológiában és alkalmazásuk a rizoszféra-rizoplán mikrobaközösségek vizsgálatára 2003 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Kovács Gábor Klasszikus és molekuláris biodiverzitási vizsgálatok úszólápon növő keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia L.) rizoplán baktérium-közösségén 2002 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Makk Judit Kovaalgákhoz asszociált baktérium-közösségek vizsgálata dunai biofilmekben 2002 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Oravecz Orsolya Összehasonlító bélbakteriológiai vizsgálatok ezerlábúakon 2002 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
El-Ghodban, Abdulmula Salem Pathogeny Determinants of Staphylococcus aureus Strains from Clinical and Food Sources from Lybia and Hungary 2001 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Füzi Miklós A prion betegség etiológiájának vizsgálata 2000 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Tóth Erika Pettyes húslégy (Wohlfahrtia magnifica, Diptera: Sarcophagidae) fertőzésének bakteriológiai vonatkozásai 2000 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Rifaat, Hala Mohammed Comparative Analysis of Actinomycete Communities of Cattail and Papyrus Rhizoplane 1999 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Abdullah, Mohammed Abdullah Salem N-cycle Associated Facultative and Obligate Chemolytotrophic Bacteria in Danube Water and Sediment 1997 Szabó István Mihály, Márialigeti Károly MTA Kandidátusi Értekezés  
Alkilani, Muftah Khalifa Qualitative and Quantitative Studies on Outdoor Airborne Bacteria in Budapest 1997 Némedi László, Márialigeti Károly MTA Kandidátusi Értekezés  
Darabos Gabriella Mikroorganizmus-közösségek karsztkorróziós szerepének laboratóriumi vizsgálata az Aggteleki-karszt talajain 1997 Zámbó László, Márialigeti Károly MTA Kandidátusi Értekezés  
El-Ghoddi, Abdelaati Mabruk Nasser Bacterial Indicators of Pollution in Danube Water and Sediment 1997 Némedi László, Márialigeti Károly MTA Kandidátusi Értekezés  
Mokhtar, Ibrahim Sanussi Changes in the Anaerobic Bacterial Community Structure of Skin in Ewes due to Wohlfahrtia Myiasis 1997 Márialigeti Károly ELTE Biológiai DI  
Zalmum, Ali Ahmad Microbiologican Bank-wall Filtered Well-water Quality as a Function of Danube Rolling Gravel-bed Biofilm Bacterial Species Composition 1997 Márialigeti Károly MTA Kandidátusi Értekezés  
Khoga, Jamal Mustafa Myiasis: a consequence or a cause of skin bacterial alterations 1994 Márialigeti Károly MTA Kandidátusi értekezés  
Martin Andrea Mária Budapest termálvizeinek autochton termofil mikróbaközösségei 1994 Szabó István Mihály, Márialigeti Károly MTA Kandidátusi Értekezés