Címlap

címlap

 

Az oldal alján találhatóak az aktuális hirdetések

"Spectatori" salutem!

Köszöntjük az 1953-ban Bánhegyi József mikológus professzor vezetésével megalakult Mikrobiológiai Tanszék honlapján. A Növényrendszertani Tanszékből kivált új egység oktatási-kutatási területe először a mikroszkopikus eukarióták (gombák, algák) világát ölelte fel. Az 1960-as évek végén a tanszékre kinevezett új munkatársak érdeklődése már kiterjedt a prokarióták világára is. A Tanszék bekapcsolódott az antibiotikumok előállításában kulcsszerepet játszó, ma az aktinobaktériumok csoportjába sorolt sztreptomicéták kutatásába.

1974-ben Szabó István Mihály professzor vette át a Tanszék vezetését és ezzel új lendületet és minőséget nyert a bakteriológiai munka. Vezetésével hamarosan a képzés minden szintjére és a mikrobiológia teljes tárgykörére kiterjedt az oktatás. Megindult az egyetemi képzés mellett a mikrobiológus technikus, valamint a posztgraduális szakmikrobiológus képzés. A kutatás a környezeti bakteriológia területére koncentrált: talajok, természetes vizek mikrobiotájának, valamint állat- és növény-mikróba kapcsolatrendszerek működésének elemzésére egyaránt kiterjedt. Bevezette a taxometria alkalmazását. A környezeti mikrobiológia tudományterületének ismeretanyagát Szabó István Mihály „A bioszféra mikrobiológiája” címen monumentális négykötetes kézikönyvben foglalta össze.

A Mikrobiológiai Tanszék kutatási területe az utóbbi években kiegészült a mikrobiális környezeti biotechnológiai eljárások elemzésével, fejlesztésével. Módszertani tekintetben hasznosan ötvözzük a tenyésztésen alapuló klasszikus eljárásokat és a nemtenyésztéses molekuláris technikákat. Eredményeinkkel hozzájárulunk a jövő nemzedékek számára is élhető környezet fenntartásához!

Cím
Cím