Tóth Erika

Tóth Erika

Beosztás:

tanszékvezető egyetemi docens

Email-cím:

erika.tothttk.elte.hu

Telefonszám:

+36-1-372-2500/8386 vagy 8792

Bemutatkozás / Rövid életrajz:

PhD: 2001

PhD dolgozat címe: Pettyes húslégy (Wohlfahrtia magnifica, Diptera: Sarcophagidae) fertőzésének bakteriológiai vonatkozásai

Habilitáció: 2012

Cím: Bakteriális taxonómia az alkalmazott kutatások szolgálatában

Az ELTE Biológiai és Környezettudományi Doktori iskolájának témavezetője

Habilitált docens, 2017-től ELTE Mikrobiológiai Tanszékének vezetője

2018-tól az ELTE Környezettudományi Doktori Iskola biológiai programvezetője, 2019-től a doktori iskola törzstagja

 

Tagságok:

1995 től Magyar Mikrobiológiai Társaság

2000-2006. Magyar Parazitológiai Társaság

2006-tól Magyar Hidrológiai Társaság

2008-tól A Magyar Mikrobiológiai Társaság Ellenőrző Bizottságának tagja

2008-tól ICSP (International Committee in Systematic of Prokaryotes) Bizottságának (Subcommittee on the Taxonomy of the Suborder Micrococcineae) tagja

2014-2018 ICSP EB (executive board) tagja

2018-tól ICSP magyarországi képviselője

 

Kutatási témák:

 • Klasszikus mikrobiológiai tenyésztési módszerek (baktériumtörzsek izolálása és fenotípusos és genotípusos jellemzése), speciális tenyésztési technikák kidolgozása
 • Mikrobiális taxonómia, új baktériumtaxonok leírása
 • Baktériumok sejtszámának, biomasszájának meghatározása fluoreszcens mikroszkópia segítségével
 • Vizes környezetek mikrobiális ökológiája, természetes és mesterséges vizes rendszerek mikrobiológiai vizsgálata, víztisztítási technikák jellemzése tenyésztéses és molekuláris technikákkal
 • Dunavíz vizsgálata
 • Szennyezett városi talajok mikrobiológiai vizsgálata

 

 

Oktatott tárgyak:

 • Fejezetek a klasszikus és molekuláris bakteriológiából EA (molbakmb17em)
 • Magasabb módszertani gyakorlat II. GY (mamgy2mb17gm)
 • Mikrobiális ökológia/Microbial ecology (angol nyelvű kurzus) (ktudmikokob17em)
 • Általános mikrobiológia EA (bb5t1600)
 • Általános mikrobiológia (szakirányú képzés) (bmbe1032)
 • Alapvető biokémiai vizsgálati módszerek (bmbe4021)
 • Szaklaboratórium 1 (szakl1b17da)
 • Diplomamunka I. (diplm1ub17dm)
 • Szaklaboratórium 2 (szakl2b17da)
 • Klasszikus és molekuláris bakteriális taxonómia/Classical and molecular bacterial taxonomy L (angol nyelvű kurzus) (baktaxmb17em)
 • Klasszikus és molekuláris módszerek a mikrobiológiában/Classical and molecular methods in microbiology (kmmikmmb17lm)
 • Bakteriális taxonómia és vírusdiagnosztika GY/Bacterial taxonomy and virus diagnostic PR (baktaxmb17lm)
 • Vizek és vizes környezetek mikrobiológiája (KÖR-2/1/05-eng)
   

Témavezetés:

Marwene Toumi (KTDI): Microbial communities of low nutrient concentration aquatic habitats

Gorkhmaz Abbaszade (50 % KTDI): Microbiological investigations on contaminated urban soils

Farkas Rózsa (BDI): Különböző eredetű szennyező anyagok hatásának vizsgálata a mikrobiális közösségek összetételére

Kiemelt publikációk:

 

Kéki, Zs., Makk, J., Barkács, K., Vajna, B., Palatinszky, M., Márialigeti, K., Tóth, E. 2019. Critical point analysis and biocide treatment in a microbiologically contaminated water purification system of a power plant. SN Applied Sciences 1(8), 820-832. doi.org/10.1007/s42452-019-0740-9

Tóth, E., Szuróczki, S., Kéki, Zs., Bóka, K., Szili-Kovács, T., Schumann, P. 2017. Gellertiella hungarica gen. nov., sp. nov., a novel bacterium of the family Rhizobiaceae isolated from a spa in Budapest.  International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 67: (11) 4565-4571.  doi: 10.1099/ijsem.0.002332.

Pándics, T., Hofer, A., Dura, Gy., Vargha, M., Szigeti T., Tóth, E. 2018. Health risk of swimming pool disinfection by-products: regulatory perspective Journal of Water and Health 16 (6) 947-957. doi.org/10.2166/wh.2018.178

Kirschner AKTReischer GHJakwerth SSavio DIxenmaier SToth ESommer RMach RLLinke REiler AKolarevic SFarnleitner AH.  2017. Multiparametric monitoring of microbial faecal pollution reveals the dominance of human contamination along the whole Danube River. Research 124, 543-555. doi: 10.1016/j.watres.2017.07.052. 

Bohus, V., Tóth, EM., Székely, A., Makk, J., Branyi, K., Patek, G., Schunk, J., Márialigeti, K. 2010. Microbiological investigation of an industrial ultra pure supply water plant using cultivation-based and cultivation-independent methods. earch 44(20), 6124-32. doi: 10.1016/j.watres.2010.07.006. 

Tóth, EM., Schumann, P., Borsodi, AK., Keki, Zs., Kovacs, AL., Márialigeti, K. 2008. Wohlfahrtiimonas chitiniclastica gen. nov., sp. nov., a new gammaproteobacterium isolated from Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae).  International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 58(4):976-81. doi: 10.1099/ijs.0.65324-0.

 

 

Publikációk:

MTMT, Google Tudós, Researcher ID