Oktatás

Oktatás

Az ELTE Mikrobiológiai Tanszéke az érdeklődők számára az országban egyedülálló módon a mikrobiológiai képzés legteljesebb spektrumát kínálja, hiszen a hallgatók középiskolai, BSc vagy MSc tanulmányaik befejezését követően különböző szintű képzésekben vehetnek részt.
A tanszék alapvető oktatási feladatai közé a Biológia BSc, valamint a Biológus MSc és Biológia tanár MA, továbbá a Környezettan BSc, valamint a Környezettudomány MSc és Környezettanár MA képzésben résztvevő hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek megalapozását követően a választott szakiránynak megfelelő, széleskörű, elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt naprakész és alkalmazható tudás átadása tartozik.
A tanszék munkatársai a Tudományos Diákkör keretében régóta eredményesen segítik a tehetséges hallgatók kiemelt szakmai fejlődését.
Az MSc diplomát szerzett legkiválóbb hallgatók számára a tanszék a Biológiai és a Környezettudományi Doktori Iskolában kínál lehetőséget a legmagasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítására.
A tanszék szervezésében és szakmai felügyeletével folyó, önköltséges Mikrobiológus Szakirányú Továbbképzés célja önálló mikrobiológiai kutatómunka, továbbá ipari-biotechnológiai tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására is alkalmas, a mikrobiológia legszélesebb területén szerzett szakmai ismeretekkel rendelkező mikrobiológus szakemberek képzése.