Pályázatok

Pályázatok
 • Talaj szerves anyagok stabilitásának szerepe a gyógyszerhatóanyagok megkötődésében és felszabadulásában - kitekintéssel a környezeti különbözőségekre
  Pályázati azonosító: OTKA K 142865
  Témavezető: Szalai Zoltán (ELTE; ELKH, CSFK)
  Résztvevők: Kériné Borsodi Andrea, Vajna Balázs
  Időszak: 2022 - 2026
   
 • Talaj szervesanyag-raktárak stabilizációs mechanizmusai meszes és savanyú talajokban
  Pályázati azonosító: OTKA FK 142936
  Témavezető: Zacháry Dóra (ELKH, CSFK)
  Résztvevők: Makk Judit, Lange-Enyedi Nóra
  Időszak: 2022 - 2026
   
 • Cupriavidus campinensis S14EC baktériumtörzs tesztelése kármentesítésre való felhasználáshoz
  Pályázati azonosító: EKA 2022/045-P074-1
  Témavezető: Tóth Erika
  Résztvevők: Gorkhmaz Abbasszade, Szabó Csaba
  Időszak: 2022. 06. 01 – 2023.
   
 • A Kárpát-medence szikes tavai, mint a globális környezeti változások modelljei
  Pályázati azonosító: NKFI FK 138789
  Témavezető: Felföldi Tamás
  Résztvevők: Romsics Csaba, Vajna Balázs
  Időszak: 2021. 09. 01 – 2025. 08. 31.
 • MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program - az egészséges életmód aktív elsajátítását segítő, interaktív oktatási segédanyag kidolgozására
  Pályázati azonosító: MTA PH1607/21
  Témavezető: Zsákai Annamária
  Résztvevők: Tóth Erika
  Időszak: 2021. 09.01 - 2025. 08. 31.
 • A habitat-adaptáció kérdése sötét szeptált gyökérendofiton gombáknál – kivétel vagy szabály?
  Pályázati azonosító: NKFI OTKA K139026
  Témavezető: Kovács M. Gábor
  Résztvevők (MIK): Vajna Balázs
  Időszak: 2021. 09. 01 – 2025. 08. 31.
 • Barlangi karbonátok szerkezete - Karbonát polimorf képződési folyamatok ásványtani és geokémiai vizsgálata barlangi képződményeken
  Pályázati azonosító: FK 141842
  Témavezető: Németh Péter
  Résztvevők: Borsodi Andrea, Makk Judit
  Időszak: 2021. 03. 01 – 2022. 09. 30
 • Aromás szénhidrogének mikrobiális biodegradációja felszín alatti közegekben: amikroaerob lebontás genetikai hátterének tisztázása stabil izotópos és “omikai” módszerekkel
  Pályázati azonosító: NKFIH 134439
  Témavezető: Táncsics András
  Résztvevők: Tóth Erika
  Időszak: 2020. 09. 01 – 2023. 08. 31.
 • Talajnedvesség és szervesanyag térbeli átrendeződésének folyamata és hatása üvegházhatású gázok kibocsátására egy kisvízgyűjtőn
  Pályázati azonosító: FK 131792
  Témavezető: Horel Ágota
  Résztvevők: Borsodi Andrea
  Időszak: 2019. 12. 01 – 2023. 11. 30
 • Az aszályok ökológiai hatásai: kísérletek, megfigyelések és szintézis
  Pályázati azonosító: NKFI OTKA K129068
  Témavezető: Kröel-Dulay György
  Résztvevők (MIK): Vajna Balázs
  Időszak: 2018 – 2022

Lezárt pályázatok

2019

 • Sós és szikes tavakban élő mikrobák vizsgálata gyógyszerrezisztens baktériumok ellen hatékony új antibiotikumok felfedezése céljából
  Pályázati azonosító: 2018-2.1.14-TÉT-CN-2018-00021
  Témavezető: Felföldi Tamás
  Résztvevők: Nagymáté Zsuzsanna, Romsics Csaba, Szabó Attila
  Időszak: 2019. 06. 01 – 2021. 05. 31
   
 • Talajnedvesség és szervesanyag térbeli átrendeződésének folyamata és hatása üvegházhatású gázok kibocsátására egy kisvízgyűjtőn
  Pályázati azonosító: FK131792
  Témavezető: Horel Ágota
  Résztvevők: Borsodi Andrea
  Időszak: 2019.12.01 - 2023.11.30

2018

2017

 • Barlangi karbonátok szerkezete - Karbonát polimorf képződési folyamatok ásványtani és geokémiai vizsgálata barlangi képződményeken
  Pályázati azonosító: FK 123871
  Témavezető: Németh Péter
  Résztvevők: Makk Judit, Borsodi Andrea
  Időszak: 2017.10. 01 – 2021. 09. 30.

2015

 • A bakterioplankton működésének és sokféleségének szerepe különböző makrofiton birítottságú sekély tavakban – Előrelépés a parti régió hatásának megértésében

  Pályázati azonosító: OTKA K116275
  Résztvevők: Felföldi Tamás, Tóth Erika, Romsics Csaba
  Időszak:2015-10-01 - 2019-09-30

2014

2013

 • Talaj mikrobiális közösség változása só- és víz-stressz, növényzeti típus és művelés hatására
  OTKA K108572
  Szili-Kovács Tibor
   
 • Establishing the basic microbial faecal pollution pattern along a large river: testing the longitudinal continuum vs. lateral discontinuum hypothesis at the River Danube
  Austrian Science Fund (FWF)
  Tóth Erika
 • Hatékony talajoltó baktériumokat kiválogató rendszer (ESMS) kifejlesztés és instant por talajoltó anyag formula (ESSI) előállítása
  KMR 12-1-2012-0200
  Márialigeti Károly

2012

 • A fototróf baktériumok ismeretlen diverzitásának felderítése szikes tavainkban
  OTKA PD 105407
  Felföldi Tamás
 • Hipogén karsztosodási folyamatok tanulmányozása különös tekintettel a mikrobák szerepére
 • OTKA - NK101356
  Mádlné Szőnyi Judit

2011

 • Az ázsiai pontyok élőhelye, állománya, szaporodása és genetikai változékonysága a Balatonban
  OTKA - K83893
  Specziár András
  Kériné Borsodi Andrea; Jáger Katalin
 • Baktérium-gomba kölcsönhatások elemzése laskagomba (Pleurotus ostreatus) szubsztrát átszövése és termőtest képzése során

  OTKA K 83764
  Vajna Balázs; Bánfi Renáta; Pohner Zsuzsa; Bóka Károly; Kovács M. Gábor; Vági Pál
   
 • Természetes lignocellulóz lebontó élőhelyek vizsgálata potenciális ipari biogáz termelést serkentő mikrobatenyészetek kinyerése céljából
  MÖB-DAAD
  Tóth Erika
 • Új biológiai szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése
  TÉT_10-1-2011-0125
  Márialigeti Károly

2009

 • Epikarsztos rendszerek természeti és antropogén folyamatok hatására bekövetkező változásainak komplex vizsgálata két hazai mintaterületen
  OTKA K79135
  Móga János

2008

 • Eukarióta mikróbák diverzitása és jelentősége sekély tavakban különös tekintettel a téli körülményekre

  OTKA K 73369
  Vörös Lajos
  Felföldi Tamás
 • A közösségi anyagcsere vizsgálata anaerob deklorináció során
  OTKA K75790
  Márialigeti Károly

2005

 • Mikrobiológiai monitoring-rendszer kidolgozása és alkalmazása állandó minőségű, nagy terméshozamú laskagomba alapanyag üzemi előállítására

  GAK – lasu1234-OMFB-00977/2005